You cannot see this page without javascript.

메뉴 건너뛰기

SONGGA

SONGGA-Genealogy

정보
2011.05.10 17:34

여산송씨 종친회 관련 연락처

조회 수 36449 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄


 

 

▷서울종친회
      우110-160   서울특별시 종로구 공평동 61(고려학원 10F)
      ▷ 전화번호 : (02)733-8737

▷ 여산송씨 원윤공파 총회
      우110-160   서울 종로구 공평동 61 (고려학원 10F)
      ▷ 전화번호 (02)733-6626  

여산송씨 종친회
      부산 금정구 회동(종중연산송씨)      051-522-9461

여산송씨 광주종회
       광주 북구 유동 (3층)               062-521-5850

여산송씨  대종중
       전북 익산시 여산면 호산리          063-836-5839

 

 


List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 정보 여산송씨 종친회 관련 연락처 아펠리아 2011.05.10 36449
공지 정보 族譜(족보) 아펠리아 2006.07.19 42364
공지 정보 [Yeosan Song Clan] 礪山宋氏 知申公派 二十七代孫 아펠리아 2006.07.19 34937
공지 족보 항열표 (行列表) file 아펠리아 2006.07.24 19856
22 성씨 상계(上系) 계보도(系譜圖) file 아펠리아 2006.07.24 9165
21 성씨 11. 송씨의 본관현황 아펠리아 2006.07.24 10371
20 자료 10. 촌수 - 寸壽 file 아펠리아 2006.07.24 6581
19 정보 9. 당신의 성씨와 본관은 몇번째 순위에 속하나요? 아펠리아 2006.07.24 10517
18 족보 8. 여산송씨(礪山宋氏) 始祖(시조) 宋惟翊(송유익) file 뚜껑 2006.07.24 6751
17 족보 7. 여산송씨 최초의 족보 / 시도유형문화재 제139호 file 아펠리아 2006.07.24 7548
16 족보 6. 여산송씨 조선왕조실록(朝鮮王祖實錄) 등재인물 뚜껑 2006.07.24 6346
15 족보 5. 여산송씨(礪山宋氏)의 분파(分派)현항 뚜껑 2006.07.24 6033
14 자료 4. 定順王后(정순왕후) 礪山宋氏 知申公派 file 뚜껑 2006.07.24 4746
13 자료 대한민국 ---------------------------- [10] file 아펠리아 2006.07.23 6166
12 자료 조선 --------------------------------- [9] 아펠리아 2006.07.23 5414
11 자료 고려 --------------------------------- [8] 아펠리아 2006.07.23 4607
10 자료 발해 --------------------------------- [7] 아펠리아 2006.07.23 4201
9 자료 가락 ---------------------------------- [6] 아펠리아 2006.07.23 4494
8 자료 신라 --------------------------------- [5] 아펠리아 2006.07.23 4758
7 자료 백제 --------------------------------- [4] 아펠리아 2006.07.23 5617
6 자료 고구려 ------------------------------ [3] 아펠리아 2006.07.23 4644
5 자료 기자조선 ---------------------------- [2] 아펠리아 2006.07.23 4445
4 자료 고조선 ------------------------------ [1] 아펠리아 2006.07.23 4321
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4
위로