You cannot see this page without javascript.

메뉴 건너뛰기

SONGGA

SONGGA-Genealogy

조회 수 7553 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

 

 

 
 

                           지정번호 : 유형문화재 제139호 - 지정일 : 1991년 04월 12일- 시대 : 조선1653년(효종4)
                                                                     경기도 여주군 가남면 심석리 산66

 

 

 

 


List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 정보 여산송씨 종친회 관련 연락처 아펠리아 2011.05.10 36472
공지 정보 族譜(족보) 아펠리아 2006.07.19 42372
공지 정보 [Yeosan Song Clan] 礪山宋氏 知申公派 二十七代孫 아펠리아 2006.07.19 34940
공지 족보 항열표 (行列表) file 아펠리아 2006.07.24 19914
23 성씨 11. 송씨의 본관현황 아펠리아 2006.07.24 10389
22 자료 10. 촌수 - 寸壽 file 아펠리아 2006.07.24 6582
21 정보 9. 당신의 성씨와 본관은 몇번째 순위에 속하나요? 아펠리아 2006.07.24 10520
20 족보 8. 여산송씨(礪山宋氏) 始祖(시조) 宋惟翊(송유익) file 뚜껑 2006.07.24 6760
» 족보 7. 여산송씨 최초의 족보 / 시도유형문화재 제139호 file 아펠리아 2006.07.24 7553
18 족보 6. 여산송씨 조선왕조실록(朝鮮王祖實錄) 등재인물 뚜껑 2006.07.24 6347
17 족보 5. 여산송씨(礪山宋氏)의 분파(分派)현항 뚜껑 2006.07.24 6048
16 자료 4. 定順王后(정순왕후) 礪山宋氏 知申公派 file 뚜껑 2006.07.24 4749
15 자료 대한민국 ---------------------------- [10] file 아펠리아 2006.07.23 6166
14 자료 조선 --------------------------------- [9] 아펠리아 2006.07.23 5414
13 자료 고려 --------------------------------- [8] 아펠리아 2006.07.23 4607
12 자료 발해 --------------------------------- [7] 아펠리아 2006.07.23 4201
11 자료 가락 ---------------------------------- [6] 아펠리아 2006.07.23 4494
10 자료 신라 --------------------------------- [5] 아펠리아 2006.07.23 4758
9 자료 백제 --------------------------------- [4] 아펠리아 2006.07.23 5617
8 자료 고구려 ------------------------------ [3] 아펠리아 2006.07.23 4644
7 자료 기자조선 ---------------------------- [2] 아펠리아 2006.07.23 4445
6 자료 고조선 ------------------------------ [1] 아펠리아 2006.07.23 4321
5 자료 3. 역대왕 연대표 ------------------- [0] 아펠리아 2006.07.23 8850
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4
위로